PIAGAM

KAMI WARGA SFI
DENGAN PENUH AZAM
BERJANJI DAN MENGAKUI
AKAN MENUMPUKAN SELURUH TENAGA
DAN USAHA KAMI
UNTUK:

  1. Melahirkan anak-anak didik kami sebagai insan-insan yang seimbang dari segi Jasmani, Emosi, Rohani, dan Intelek berlandaskan Falsafah Pendidikan Negara.
  2. Mencapai tempat pertama dalam semua peperiksaan.
  3. Memberi pendidikan yang saksama kepada seluruh anak didik kami tanpa mengira latar belakang ekonomi, budaya, agama dan keturunan.
  4. Menjadi ejen pelaksana segala dasar kementerian dengan penuh kesedaran dan tanggungjawab.
  5. Bersikap responsif kepada kehendak-kehendak terkini pelanggan kami - anak didik kami, masyarakat dan negara.
  6. Menjalankan tugas kami dengan cekap, bersih dan amanah.
  7. Menjunjung tinggi etika profesion kami agar dihormati oleh anak-anak didik kami dan masyarakat.