OBJECTIVE & STRATEGY

Objective & Strategy

OBJECTIVE

Dalam bidang akademik sekolah memberikan:-

 1. Pembelajaran dan pengajaran yang berkualiti
 2. Dorongan kepada anak didik supaya banyak membaca
 3. Galakan belajar komputer

Dalam bidang kokurikulum sekolah memberikan:-

 • Peluang dan latihan dalam kegiatan-kegiatan sukan, persatuan dan pasukan berpakaian seragam, serta menanamkan nilai-nilai bekerjasama, semangat kekitaan, sanggup bersaing, jujur dan berdisiplin.

 


STRATEGY

Sekolah St Francis berstrategi berikut:-

 • Mewujudkan iklim sekolah yang menggalakkan melalui proses pengajaran dan pembelajaran berkualiti
 • Meningkatkan disiplin di kalangan guru, pekerja dan murid di sekolah
 • Menggalakkan aktiviti dan minat membaca
 • Mengadakan program-program cinta kepada persekitaran
 • Menyediakan kemudahan belajar komputer
 • Mewujudkan satu sistem penyelidikan kurikulum dan ko-kurikulum yang berkesan
 • Mendapatkan kerjasama yang berkesan daripada ibu bapa murid dan bekas murid